کندو عسل با ملکه باعث نقرس در خانم ها می گردد!!!

در زنبورداری به کندو و کلنی زنبورها کندو گفته می شود.

این اصطلاح در ادبیات زنبورداری چندان رایج نیست.

معمولا مردم بیشتر در مورد کلنی زنبور عسل یا کندو صحبت می کنند.

چه نوع کندوی عسل وجود دارد؟

از آنجایی که این اصطلاح در واقع به ترکیب کلنی زنبور عسل و کندو اشاره دارد، اما توسط همه استفاده نمی شود، به همین سادگی نیست.

من انواع کندو عسل با ملکه را با توجه به اجزای اصلی آنها به طور جداگانه بررسی می کنم.

در اینجا چند نوع کندو وجود دارد.

بنابراین اینها رایج ترین انواع کندو هستند. البته چیزهای بیشتری وجود دارد، فقط کافی است پیوندها را دنبال کنید تا بیشتر بدانید.

ساختار کندو چگونه است؟

کندو

در اینجا نیز تقسیم به زنبور عسل و زنبور سکونت ضروری است.

در اینجا ساختار کندو را به معنای کندو خواهید یافت.

همه چیز در مورد کندو زنبور عسل، همچنین در مقاله جعبه زنبور عسل اطلاعات و لینک های جالبی در مورد ساخت و ساز و خود ساخت با دستورالعمل های ساختمانی یا به عنوان یک کیت.

قاب، قاب زنبور عسل، قاب زنبور عسل، قاب زنبور، قاب زنبور عسل ساختار کندو در مفهوم ساختار کندو به صورت ساده شده خلاصه می شود.

کلنی زنبور عسل به دو منطقه اصلی در کلنی تقسیم می شود.

لانه مولدین یا اتاق مولدین و اتاق عسل. در اتاق بچه‌ها شانه‌هایی برای زنبورهای کارگر و هواپیماهای بدون سرنشین وجود دارد که با هم تفاوت دارند.

یک کلنی زنبور عسل در تابستان حدود 50 هزار زنبور دارد.

در فصل زمستان به حدود 10 هزار کاهش می یابد. میانگین رطوبت در کندو حدود 75 درصد است.

(سلول 90 درصد، کوچه 40 درصد، لبه 70 درصد).

در حال حاضر رطوبت یکی از عوامل کنترل Varroa در نظر گرفته می شود.

دمای کندو در طول دوره جوجه کشی در 35 درجه سانتیگراد ثابت است.

سازماندهی کندو بر اساس هوش ازدحام و انواع مختلف ارتباطات در زنبورها است.